Free shipping within EU | 100% Satisfaction guarantee
0 Cart
Added to Cart
  You have items in your cart
  You have 1 item in your cart
   Total

   Före skörd

   Ungefär tre veckor före skörd lägger man långa nät över tebuskarna för att skydda dessa mot direkt solljus. En process som höjer tebladens nivåer av klorofyll liksom flertalet andra näringsämnen. Bland annat höjs nivåerna av L-teanin, en aminosyra med flera positiva hälsoaspekter och som gör att matcha får sin unika umamismak.


   Under skörd

   Under skörden handplockas endast de yngsta och finaste tebladen från tebusken. Det är dessa teblad som till slut blir den ceremoniella graden (premiumgraden) av matcha. 

   Andra grader av matcha som "culinary grade" eller "cooking grade" görs av de resterande tebladen. Det görs ingen direkt skillnad på de olika graderna när det kommer till hälsoeffekter, utan i första hand smak. De lägre graderna av matcha brukar kännetecknas av en beskare smak. Dock fungerar dessa grader utmärkt när man ska blanda i matcha i maträtter eller smoothies då det förändrar både rättens karaktär, färg och smak. Ska man däremot bara dricka det som en matcha-latte eller som matcha-te rekommenderas premiumgraden (ceremonial grade matcha).


   Efter skörd

   Efter skörden ångas de handplockade tebladen i en snabb ångningsprocess under 20 sekunder för att förhindra att tebladen oxiderar. Detta görs för att den speciella gröna färgen och näringsämnena ska bibehållas i en så hög grad som möjligt. Därefter "luftar" man tebladen i stora nätburar där tebladen kastas runt och som sedan får torka.

   Sist av allt pulveriseras tebladen. Enligt tradition pulveriserar man tebladen som ska bli till matchapulver med stora granitblock. Granitblocken används för att de inte blir så varma vid friktion och för att alla näringsämnen ska bibehållas och inte "brännas bort". 

   Vissa familjer har använt samma granitblock genom flera generationer och det anses i Japan att ju äldre och större granitblock man använder, desto bättre. De menar bland annat att smaken sitter kvar för varje ny pulverisering. 

   Det är med andra ord inte den enklaste processen att producera matcha och att pulverisera en så liten mängd som 30 gram matcha tar ungefär en timme!